Oferowane wsparcie

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • Poradnictwo specjalistyczne  m.in.: socjalne, zawodowe, psychologiczne
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia zakończone dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

 • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy:

 • stypendia stażowe,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwroty kosztów dojazdu,
 • wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne/szkoleniowe,
 • dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.